Samen Werken Zorgen


Klariet Bolle

Eigenaar van Jeugdmaatwerk,
Organisator van de Zorgwerktafel en de Coachtafel 

Alles hangt met elkaar samen
Mensen die problemen hebben met het zoeken naar werk, hebben vaak ook een zorgvraag. En andersom. Dat is de reden dat de Zorgwerktafel is opgezet. Omdat dit niet alleen beperkt is tot jeugd of ouders, is dat ondergebracht onder de website Samen Werken Zorgen.

Samen! Want de hulpverlening is allang niet meer alleen iets van professionals. Veel kleine vragen zijn simpel op te lossen door familie, buren, vrienden en vrijwilligers. Kleine vragen, maar vaak met een grote impact. Daarom is Jeugdmaatwerk ook aangesloten bij Alkmaar voor elkaar. Samen impliceert ook gebruik te maken van elkaars mogelijkheden door te delen, ruilen en consuminderen op gebieden, die voor mensen individueel kunnen verschillen.

Linkedinprofiel
www.jeugdmaatwerk.nl
www.samenwerkenzorgen.nl
contact
sitemap

Zorgwerktafel
zorgaanbieders en coaches